spot_img
spot_img
N24VijestiBiHBiH: Počeo upis elektronskih certifikata u osobne iskaznice

N24

BiH: Počeo upis elektronskih certifikata u osobne iskaznice

PODIJELITE ČLANAK
Agencija za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA BiH) je od 1. lipnja ove godine konačno započela upisivanje elektronskih certifikata za digitalno predstavljanje u osobne iskaznice građana BiH.

Ovaj korak predstavlja značajan napredak u modernizaciji osobnih dokumenata u našoj zemlji i pruža brojne pogodnosti građanima.

Zakonska regulativa koja propisuje upisivanje elektronskih certifikata u osobne iskaznice postoji još od 2012. godine. Nažalost, proteklih 12 godina građani su posjedovali osobne iskaznice s čipom, ali bez upisanih elektronskih certifikata.
Naime, IDDEEA BiH je Zakonom o elektronskom potpisu Bosne i Hercegovine definirana kao certificirano tijelo za izdavanje kvalificiranih elektronskih potvrda, a i Zakonom o Agenciji za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne I Hercegovine zadužena je za elektronske certifikate i elektronske potpise u području identifikacijskih dokumenata.

Upisivanje elektronskih certifikata omogućava građanima Bosne i Hercegovine da se usklade sastandardima Europske unije u području digitalne identifikacije.

Ovo je važan korak ka integraciji Bosne i Hercegovine u europske tokove i omogućava lakšu razmjenu informacija s drugim državama članicama EU. Ovim aktivnostima IDDEEA BiH također doprinosi ispunjenju cilja 7 EU Digitalne strategije u pogledu unapređenja usluga e-uprave.

IDDEEA BiH je, u skladu sa svojom zakonskom obavezom, omogućila upisivanje elektronskih certifikata u osobne iskaznice bez dodatnih troškova za građane. Ova usluga je besplatna, što je važno jer dodatni troškovi često mogu predstavljati prepreku za široku primjenu novih tehnologija.

Također, IDDEEA BiH je predložila Vijeću ministara BiH da donese odluku o visini naknade za korištenje kvalificiranog certifikata za digitalno potpisivanje u iznosu od 0 KM. Ukoliko Vijeće ministara usvoji ovaj prijedlog, građani će moći koristiti sve prednosti i elektronskih certifikata za digitalno potpisivanje bez naknade za njihovo izdavanje.

PODIJELITE ČLANAK

NAJNOVIJE

spot_img
Pročitajte još
spot_img
spot_img