Zaštita privatnosti

N24.ba će poštivati anonimnost i privatnost korisnika portala.

N24.ba može u skladu sa zakonom prikupljati određene podatke o korisnicima dobivene tijekom korištenja portala (isključivo podaci o računalu i podaci o Internet provideru).

N24.ba će navedene podatke koristiti isključivo u cilju pružanja kvalitetnijih usluga korisnicima, te ih neće davati na uvid bilo kojoj trećoj strani, ukoliko to ne zahtijevaju nadležne institucije u slučaju kršenja zakonskih normi.

Prijavom na portal N24.ba prihvaćate korištenje kolačića (eng. Cookies) u svrhu boljeg korisničkog iskustva. Ostali kolačići koje N24.ba može postaviti su oglasni kolačići radi prikupljanja anonimnih statistika za oglasni server portala N24.ba.

Više se možete informirati na sljedećim linkovima:

N24.ba u cilju analize korištenja njima upotrebljavaju Google Analytics, uslugu analize korištenja internetskim stranicama koju pruža Google, Inc. („Google”). U tu svrhu Google Analytics upotrebljava „kolačiće”, tekstualne datoteke koje se pohranjuju na vaše računalo.

U skladu sa svojim certifikatom u vezi sa sustavom za zaštitu privatnosti Google izjavljuje da je usklađen s europsko-američkim sustavom zaštite privatnosti. Google može podatke prikupljene s pomoću usluge Google Analytics prenijeti trećim osobama ako je to propisano zakonom ili ako te treće osobe obrađuju podatke u ime Googlea.

U skladu s uvjetima korištenja uslugom Google Analytics, Google neće povezivati IP adresu ispitanika ni sa kakvim drugim podacima kojima raspolaže.

Upotrebu kolačića usluge Google Analytics možete odbiti tako da preuzmete i instalirate dodatak za preglednik Google Analytics Opt-out.

Upotrebu svih kolačića možete kontrolirati u postavkama svog internet preglednika (Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari itd.)