spot_img
spot_img
N24VijestiSazvana 101. sjednica Vlade KSB

Sazvana 101. sjednica Vlade KSB

PODIJELITE ČLANAK

Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – pročišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – prečišćeni tekst),

S A Z I V A M
101. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 28.10.2021.godine, u 9 sati

DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 100.sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona – sekretar Vlade
2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
3. Finansijski plan Službe za zapošljavanje SBK/ KSB za 2022.godinu – Služba za zapošljavanje
a) Odluka o izvršenju Financijskog plana Službe za zapošljavanje SBK KSB za 2022.godinu – Služba za zapošljavanje
4. Pravilnik o postupku direktnog sporazuma (saglasnost) – Kantonalni arhiv
5. Prijedlog odluke o raspodjeli novčanih sredstava iz pasivne podbilance preduzeća i banaka – Agencija za privatizaciju
6. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2021.godinu (donirana sredstva za SŠ „Kreševo“) – Ministarstvo finansija
7. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu (izvršenje vlastitih prihoda SŠ „Vitez“) – Ministarstvo finansija
8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za opštinu Dobretići (IV. kvartal) – Ministarstvo finansija
9. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima za učešće na sajmovima i izložbama“ – Ministarstvo privrede
10. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava sa pozicije „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – poticaji privredi (uspostava fonda za potporu preduzećima u završetku i implementaciji međunarodno priznatih standarda i kvalitetu) – Ministarstvo privrede
11. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – sufinanciranje projekata zaštite i unapređenja okoliša te razvojnih projekata“ – Ministarstvo privrede
12. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima – za podršku razvoju preduzetništva i pokretanju novih start up kompanija“ – Ministarstvo privrede
13. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima – poticaji privredi“ – Ministarstvo privrede
14. Prijedlog odluke o poništavanju Odluke o pokretanju postupka za dodjelu koncesije za izgradnju, uređenje, opremanje, korištenje i održavanje skijališta na Vlašiću – lokalitet „Babanovac – Markovac“, opština Travnik, po samoinicijativnoj ponudi ponuđača „Ozon“ d.d. Travnik – Ministarstvo privrede
15. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Zavodu za javno zdravstvo SBK KSB za nabavku PCR testova i VTM setova – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
16. Prijedlog odluke o dodjeli ultrazvučnog aparata JU Dom zdravlja Busovača – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
17. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku fiksnog telefona – Stručna služba Vlade
18. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za sufinansiranje projekta „Uspostava katastra nekretnina za dio opština Dobretići, Gornji Vakuf-Uskoplje, Jajce i Kiseljak – Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove
19. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava opštini Vitez za saniranje štete od požara na stambenom objektu (vlasnik Redžo Patković) – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
20. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava opštini Vitez za saniranje štete od požara na stambenom i gospodarskom objektu (vlasnik Mehmed Patković) – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
21. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava opštini Jajce za saniranje štete od požara u preduzeću „LIV PROM“ d.o.o. Jajce – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
22. Prijedlog odluke o utvrđivanju relacija za prijevoz učenika osnovnih škola – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
23. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za kolektivno osiguranje uposlenika – Ured za javne nabavke
24. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku lož ulja – Ured za javne nabavke
25. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za nabavku LPR kamera i uspostavu LPR nadzora na lokaciji Luka – Ministarstvo unutrašnjih poslova
26. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za nabavku tonera za ploter printer A0 formata – Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa
27. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za nabavku i ugradnju telefonskih modula – Ministarstvo unutrašnjih poslova
28. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za nabavku tonera za printere i kopir aparate – Ministarstvo privrede
29. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za nabavku računara – Ministarstvo privrede
30. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za nabavku kompjuterske opreme – Ministarstvo privrede
31. Saglasnosti za nabavku stalnih sredstava za potrebe Ministarstva zdravstva i socijalne politike– Ministarstvo zdravstva i socijalne politik
32. Saglasnost za pokretanje procedure za nabavku i ugradnju peći za grijanju u zgradi PS Jajce – Ministarstvo unutrašnjih poslova
33. Saglasnost za nabavku stalnih sredstava za potrebe Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva –
34. Saglasnost za nabavku stalnih sredstava za potrebe Kantonalnog suda u Novom Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
35. Saglasnost za prijem namještenika u Opštinskom sudu u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
36. Saglasnost na Ugovor o djelu za dodatne poslove na održavanju kotlova za grijanju u zgradi Opštinskog suda u Bugojnu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
37. Saglasnost za aktivaciju pretplatničkog broja za potrebe dežurstva u Opštinskom sudu u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
38. Saglasnost za nabavku roba i usluga za potrebe Opštinskog suda u Jajcu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
39. Saglasnost na objavu Javnog poziva za prijavljivanje kandidata za stjecanje licenci za provođenje vozačkog ispita – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
40. Saglasnost za potpisivanje ugovora o djelu sa članovima Komisije za provedbu pripremne nastave i ispita za instruktore vožnje – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
41. Saglasnost na izmjene i dopune Plana javnih nabava Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za 2021.godinu – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
42. Saglasnost na izmjene i dopune Planova javnih nabava škola za 2021.godinu – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
a) OŠ „Jajce“ Krušćica
b) SŠ „Ivan Goran Kovačić“ Kiseljak
c) SGŠ „Jakova Gotovca“ Novi Travnik
d) Mješovita srednja ekonomsko-ugostiteljska škola Travnik
e) SŠ „Nikola Šop“ Jajce
f) SSŠ „Bugojno“ Bugojno
g) OŠ „Edhem Mulabdić“ Opara
h) OŠ „Turbe“ Turbe
i) OŠ „Muhsin Rizvić“ Fojnica
j) OŠ „Han Bila“Han Bila
k) OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Novi Travnik
l) OŠ „Pajić Polje“ Gornji Vakuf-Uskoplje
m) SSŠ „Jajce“ Jajce
n) OŠ „Dolac“ Dolac
43. Saglasnost na odluke škola o izuzeću Zakona o javnim nabavama – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
a) OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Trenica-Novi Travnik
b) Mješovita srednja škola Donji Vakluf
c) SŠ „Novi Travnik“ Novi Travnik
d) SGŠ „Jakova Gotovca“ Novi Travnik
e) SŠ „Ivan Goran Kovačić“ Kiseljak
44. Saglasnost Ministarstvu obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta za izuzeće od Zakona o javnim nabavama za otkup objekta za potrebe OŠ „Dubravice“ Preočica – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
45. Saglasnost za pokretanje postupaka javnih nabavki za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
a) OŠ „Bila“ Bila
b) OŠ „13 rujan“ Jajce
c) SŠ „Kreševo“ Kreševo
d) OŠ „Vitez“ Vitez
e) OŠ „Pajić Polje“ Gornji Vakuf-Uskoplje
46. Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za potrebe OŠ „Travnik“ Travnik -Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
47. Saglasnost na izmjene i dopuna Plana javnih nabavki Kantonalnog arhiva za 2021.godinu – Kantonalni arhiv
48. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za nabavku pokretnih stolica – Kantonalni arhiv
49. Informacija o problematici održavanja, popravke i nabavke motornih vozila – Ured za javne nabavke
50. Informacija o prvoj fazi rekonstrukcije skladišta za potrebe Kantonalne uprave za civilnu zaštitu – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
51. Razrješenja i imenovanja
a) Prijedlog rješenja o imenovanju Policijskog odbora – Ministarstvo unutrašnjih poslova

 

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.

PODIJELITE ČLANAK

NAJNOVIJE

spot_img
Pročitajte još
spot_img
spot_img