spot_img
spot_img
N24VijestiBiHKantonalno tužiteljstvo u Travniku zapošljava četiri djelatnika

Travnik

Kantonalno tužiteljstvo u Travniku zapošljava četiri djelatnika

PODIJELITE ČLANAK

Na osnovu odredbe članka 30. Zakona o Kantonalnom tužiteljstvu Kantona Središnja Bosna (Sl. novine KSB br. 14/02), članka 48. stavak 2. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Kantonalnom tužiteljstvu Travnik br. A-59/17 od 19.03.2018. godine, u okviru Projekta jačanja tužiteljskih kapaciteta u sustavu krivičnog pravosuđa, glavni kantonalni tužitelj o b j a v lj u j e

 

O G L A S

za popunu pozicije na određeno vrijeme u Kantonalnom tužiteljstvu Kantona Središnja Bosna

– NAZIV I POZICIJA RADNIH MJESTA

 1. Suradnik na poslovima uređivanja arhivske građe – 4 (četiri) izvršitelja na određeno vrijeme.

Opis poslova:

 1. detaljno pregledati svaki predmet pojedinačno i tom prilikom:
 2. izdvojiti predmete kojima je istekao rok čuvanja – otpis arhive;
 3. napraviti evidenciju manualnih predmeta i provjeriti rok čuvanja;
 4. fizički urediti svaki predmet pojedinačno (izdvojiti nepotrebne dokumente, fotokopije, itd.);
 5. slaganje predmeta, popisivanje i slaganje prema evidenciji roka čuvanja,
 6. skeniranje,
 7. evidencija predmeta u odgovarajuću elektronsku bazu,
 8. izvršiti indeksaciju predmeta, odnosno unos informacija o broju predmeta i strankama u predmetu u odgovarajući elektronski modul.

Posebni uvjeti:  SSS, IV stupanj školske spreme.

II – POTREBNI DOKUMENTI I ROK ZA PRIJAVU NA OGLAS

Za ispunjavanje uvjeta iz oglasa, kandidat mora priložiti:

 1. životopis (CV),
 2. Svjedočanstvo ili diplomu o završenoj školskoj spremi (ovjerena kopija svjedočanstva, diplome ili uvjerenja o završenom školovanju) i
 3. Potvrdu o poznavanju rada na računaru.

Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak (dostavljaju samo oni kandidati koji budu primljeni i to nakon završene procedure).

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uvjete Javnog oglasa, potpisat će se Ugovor o djelu na maksimalan period od 109 (stotinudevet) radnih dana.

Sa svim kandidatima koji ispune uvjete predviđene ovim oglasom Povjerenstvo za izbor će obaviti intervju, a sve u skladu s internim aktima tužiteljstva, o čemu će kandidati biti obavješteni telefonskim putem na kontakt telefon koji su kandidati dužni navesti u prijavi.

Krajnji rok za prijavljivanje je 19.11.2021. godine, a Oglas će biti objavljen na web stranici Kantonalnog tužiteljstva Kantona Središnja Bosna, oglasnoj ploči Kantonalnog tužiteljstva Kantona Središnja Bosna, Službi za zapošljavanje KSB Travnik Ispostava-Biro Travnik, dana 9.11.2021. godine.

Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete, neće se uzeti u razmatranje.

III – ADRESA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Prijava na oglas dostavlja se osobno ili poštom na adresu:

Kantonalno tužiteljstvo Kantona Središnja Bosna ,Aleja konzula bb, Travnik, s naznakom:

„Komisiji za popunu pozicija u sklopu Projekta“

n24.ba

PODIJELITE ČLANAK

NAJNOVIJE

spot_img
Pročitajte još
spot_img
spot_img