Drugoj radionici je prisustvovalo 19 osoba, tako da je radionicama obuhvaćeno ukupno 35 osoba, koje su imale priliku upoznati se s najnovijim preporukama i standardima vezanim za tematiku radionica. Zaključci s radionica su pokazali kako su potrebe za obukama zdravstvenih djelatnika itekako značajne, te će to biti uzeto u obzir pri planiranju narednih projekata.

«Projekt je sufinanciran sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije.
Sadržaj ove publikacije predstavlja isključivu odgovornost Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije i ne predstavlja stajališta Europske unije. »

n24.ba