N24VijestiBiHSazvana 105. sjednica Vlade KSB - 2021.g.

Vijesti

Sazvana 105. sjednica Vlade KSB – 2021.g.

PODIJELITE ČLANAK

Na osnovu članka 28. Zakona o Vladi Kantona Središnja Bosna (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj: 5/03 – pročišćeni tekst i 14/03) i članka 9. Poslovnika o radu Vlade Kantona Središnja Bosna (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj 12/16 – pročišćeni tekst),

S A Z I V A M
105. sjednicu Vlade Kantona Središnja Bosna, za četvrtak, 2.12.2021.godine, u 9 sati

DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 104. redovite i zapisnik sa 44. izvanredne sjednice Vlade Kantona Središnja Bosna – tajnik Vlade
2. Mišljenje na Nacrt zakona o ustanovama socijalne skrbi Federacije Bosne i Hercegovine – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
3. Financijski plan Zavoda za zdravstveno osiguranje KSB/SBK za 2022.godinu – Zavod za zdravstveno osiguranje
a) Odluka o izvršenju Financijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje KSB/SBK za 2022.godinu
4. Financijski plan Agencije za privatizaciju KSB/SBK za 2022.godinu – Agencija za privatizaciju
a) Odluka o izvršenju Financijskog plana Agencije za privatizaciju KSB/SBK za 2022.godinu
5. Prijedlog odluke o izdvajanju šume i šumskog zemljišta – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
6. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu Kantona Središnja Bosna za 2021.godinu – Ministarstvo financija
7. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava sa pozicije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi – tekući transferi neprofitnim organizacijama“ – sufinanciranje projekata zaštite i unapređenja okoliša te razvojnih projekata za 2021.godinu – Ministarstvo gospodarstva
8. Prijedlog odluke o utvrđivanju relacije za prijevoz učenika OŠ „Novi Travnik“ – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa
9. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za subvencioniranje troškova prijevoza učenika – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa
10. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za financiranje visokog školstva i stipendiranje studenata – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa
11. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za nabavu stalnih sredstava za potrebe Sabora Kantona – predstavnik Sabora
a) za nabavu uredske vješalice
b) za nabavu fiksnog telefona
12. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za nabavu baterija za digitalne ručne radio stanice DP4601 – Ministarstvo unutarnjih poslova
13. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za nabavu LPR kamera i LPR nadzora na lokaciji Luka – Ministarstvo unutarnjih poslova
a) Prijedlog rješenja o imenovanju povjerenstva za nabavu LPR kamera i LPR nadzora na lokaciji Luka
14. Suglasnost za potpisivanje ugovora sa studenskim centrima za akademsku 2021/2022.godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa
15. Suglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za izvođenje radova u prostorijama OŠ „Edhem Mulabdić“ Opara – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa
16. Suglasnost na izmjenu Plana javnih nabava Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa za 2021.godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa
17. Suglasnost na izmjene planova javnih nabava škola za 2021.godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa
18. Suglasnost za pokretanje postupaka javnih nabava za potrebe škola za 2021.godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa
19. Suglasnost za popunu upražnjenih radnih mjesta u Ministarstvu gospodarstva – Ministarstvo gospodarstva
20. Suglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za poslove nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji krova zgrade CI Kiseljak – Ministarstvo gospodarstva
21. Informacija o zahtjevu štamparije Fojnica za odgodu provođenja izvršenja Rješenja Ureda za razmatranje žalbi , broj JN2-03-07-1-2199-9-21 – Ured za javno nabave
22. Izvješća o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu prosinac 2021.godine – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo unutarnjih poslova
b) Ministarstvo gospodarstva
c) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
d) Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa
e) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
23. Izvješća o realizaciji zaključaka Vlade za prvu sjednicu u mjesecu prosinac 2021.godine – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo unutarnjih poslova
b) Ministarstvo gospodarstva
24. Razrješenja i imenovanja
a) Prijedlog rješenja o imenovanju povjerenstva za nabavu i ugradnju peći za grijanje u PS Jajce – Ministarstvo unutarnjih poslova

PREDSJEDNIK VLADE
Tahir Lendo, dipl.ing.

n24.b

PODIJELITE ČLANAK

NAJNOVIJE

Pročitajte još