spot_img
spot_img
N24VijestiBiHUkupni dug BiH gotovo 13 milijardi KM

Vijesti

Ukupni dug BiH gotovo 13 milijardi KM

PODIJELITE ČLANAK

Javni dug Bosne i Hercegovine na dan 30. lipnja ove godine dosegao je gotovo 13 milijardi maraka, navodi se to u podacima Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine. – Stanje javne zaduženosti BiH 30. lipnja 2021. godine iznosi 12.822,72 milijuna KM, od čega je vanjski dug 9.316,11 milijuna KM ili 72,65%, dok je unutarnji dug 3.506,61 milijuna KM ili 27,35% od ukupne javne zaduženosti, piše Indikator.ba.

U odnosu na 31. prosinca prošle godine javni dug se na dan 30. lipnja povećao za 629,74 milijuna KM ili 5,16%, s tim da se vanjski dug povećao za 617,85 milijuna KM ili 7,10%, a unutarnji dug za 0,34% ili 11,89 milijuna KM, navodi Ministarstvo. U ukupnom stanju javne zaduženosti Republika Srpska sudjeluje sa 49,82% i duguje 6.388,53 milijuna KM, Federacija BiH sa 49,29% ili 6.319, 98 milijuna KM, institucije BiH sa 0,50% koje su dužne 64,63 milijuna KM i Distrikt Brčko BiH sa 0,39%, odnosno 49,58 milijuna KM.

Prema podacima Ministarstva financija i trezora BiH, unutarnji dug BiH na dan 30. lipnja iznosio je 3.506,61 milijun KM i povećan je za 11,89 milijuna KM ili 0,34% u odnosu na stanje na dan 31. prosinca prošle godine. U ukupnom iznosu unutarnje zaduženosti Federacija BiH sudjeluje sa 33,90% i duguje 1.188, 54 milijuna KM , RS sa 66,06% i ima dug od 2.316, 58 milijuna KM, a Distrikt Brčko BiH sa 0,04%, odnosno 1,39 milijuna KM. U razdoblju siječanj – lipanj 2021. godine vlade entiteta i Distrikta su servisirale obveze po osnovu unutarnjeg duga BiH u iznosu od 324,84 milijuna KM i to po osnovu glavnice 289,74 milijuna KM, a po osnovu kamate 35,10 milijuna KM. Federacija BiH je platila 175,58 milijuna KM po osnovu glavnice i 8,00 milijuna KM po osnovu kamate, RS-a 113,80 milijuna KM po osnovu glavnice i 27,07 milijuna KM po osnovu kamate i drugih troškova, a Distrikt 0,36 milijuna KM po osnovu glavnice i 0,03 milijuna KM po osnovu kamata, navodi se u podacima Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine.

Kada je riječ i o vanjskom dugu Bosne i Hercegovine je na dan 30. lipnja iznosio 9.316,11 milijuna KM, a obuhvaća vanjski državni dug u iznosu od 8.279,50 milijuna KM, koji je alociran na Federaciju BiH u iznosu od 5.131,34 milijuna KM, RS u iznosu od 4.071,95 milijuna KM, na Brčko Distrikt BiH u iznosu od 48,19 milijuna KM i na institucije države Bosne i Hercegovine u iznosu od 64,63 milijuna KM. U stanju vanjskog duga Bosne i Hercegovine najveće učešće imaju Svjetska banka – IDA i IBRD sa 29,11%, Europska investicijska banka sa 21,84%, Euroobveznicе RS-a sa 9,83%, Međunarodni monetarni fond sa 9,74%, Europska banka za obnovu i razvoj sa 7,09%, Pariški klub sa 5,61%, a što predstavlja 83,22% ukupnog stanja vanjskog duga. Servis vanjskog duga Servis vanjskog duga Bosne i Hercegovine u prvoj polovici 2021. godine iznosio je 402,48 milijuna KM, od čega se na glavnicu odnosi 337,06 milijuna KM ili 83,75%, a na kamatu 65,42 milijuna KM ili 16,25%.

n24.ba

PODIJELITE ČLANAK

NAJNOVIJE

spot_img
Pročitajte još
spot_img
spot_img