spot_img
spot_img
N24VijestiBiHVlada KSB usvojila Odluku kojom se Općini Vitez izdvaja 61 000 KM...

Vlada KSB usvojila Odluku kojom se Općini Vitez izdvaja 61 000 KM za izgradnju lokalnih prometnica u poslovnoj zoni PC 96-2

PODIJELITE ČLANAK

Na 102. sjednici, Vlada Kantona Središnja Bosna, uz ostalo, donijela je i Odluku o raspodjeli sredstava s pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za podršku razvoju poduzetničkih zona“, kojom je Općini Vitez odobren iznos od 61 tisuće KM za izgradnju lokalnih prometnica u poslovnoj zoni PC 96-2 – priključna cesta.

 

Vlada KSB radi upravljanja i koordinacije sredstvima razvitka, na prijedlog Ministarstva financija, usvojila je Prijedlog Programa javnih investicija za razdoblje 2022. – 2024. godine. Projekti koji su uključeni u Program javnih investicija financiraju se iz sredstava koja se osiguravaju u proračunima u Kantonu i u Federaciji zatim donacijama, zaduživanjem, vlastitim sredstvima, te drugim izvorima financiranja. Važno je istaknuti da samo oni projekti koji su uvršteni u program javnih investicija se mogu financirati proračunskim sredstvima ili zaduživanjem. Program javnih investicija podrazumijeva skup pojedinačnih projekata, čijom se realizacijom osiguravaju određeni javni ciljevi.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada KSB dala suglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Dana je i suglasnost na Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Ministarstva zdravstva i socijalne politike.

Na prijedlog Ministarstva gospodarstva, Vlada KSB je donijela slijedeće odluke:
– Odluka o visini boravišne pristojbe na području KSB za 2022. godinu. Boravišna pristojba za 2022. godinu iznosi 2,00 KM, dnevna boravišna pristojba za 2022. godinu iznosi 1,00 KM. Za fizičke osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu i seoskom domaćinstvu utvrđuje se boravišna pristojba u godišnjem paušalnom iznosu od 50,00 KM, za svaki krevet i smještajnu jedinicu koja se koristi za pružanje usluga smještaja. Obveznik uplate boravišne pristojbe iz ove odluke uplaćuje naplaćenu boravišnu pristojbu na račun Turističke zajednice KSB.
– Odluka o izmjeni Odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava s kriterijima raspodjele sredstava s pozicije „Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima – poticaj privredi“, utvrđenog Proračunom KSB za 2021. godinu u Ministarstvu gospodarstva KSB. U odluci o usvajanju Programa mijenjaju se slijedeće riječi: „u članku 2. Odluke novčani iznos 300.000,00 KM zamjenjuje se novčanim iznosom 219.000,00 KM.“
– Odluka o izmjeni Odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava s kriterijima raspodjele sredstava s pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima za Javno-privatno partnerstvo“ utvrđenog Proračunom KSB za 2021. godinu. U Odluci o usvajanju Programa mijenjaju se slijedeće riječi: „U članku 2. stav 4 Odluke novčani iznos 100.000,00 KM zamjenjuje se novčanim iznosom 25.000,00 KM.“
– Odluka o raspodjeli dijela sredstava s pozicije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Tekući transferi neprofitnim organizacijama – sufinanciranje projekta zaštite i unaprjeđenja okoliša te razvojnih projekata“ Proračuna KSB za 2021. godinu. Ovom odlukom utvrđuje se raspodjela sredstava u iznos od 25.000,00 KM.
– Odluka o raspodjeli dijela sredstava s pozicije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Tekući transferi neprofitnim organizacijama – sufinanciranje projekata zaštite i unapređenja okoliša te razvojnih projekata“ Proračuna KSB za 2021. godinu – interventna sredstva. Odlukom se utvrđuje raspodjela sredstava u iznosu od 25.000,00 KM, a po zahtjevima korisnika.
– Odluka o raspodjeli sredstava s pozicije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Tekući transferi drugim nivoima vlasti – sufinanciranje projekata zaštite i unaprjeđenja okoliša te razvojnih projekata“ Proračuna KSB za 2021. godinu. Ovom odlukom se nakon provedenog javnog poziva utvrđuje raspodjela dijela sredstava u iznosu od 168.000,00 KM.
– Odluka o raspodjeli dijela sredstava s pozicije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi – subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – za sufinanciranje geoloških istraživačkih radova mineralnih sirovina“ Proračuna KSB za 2021. godinu. Ovom Odlukom se utvrđuje raspodjela dijela sredstava nakon provedenog javnog poziva u iznosu od 14.000,00 KM.
– Odluka o izmjeni Odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava s kriterijima raspodjele sredstava s pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za podršku razvoju poduzetničkih zona“ utvrđenog Proračunom KSB za 2021. godinu. U odluci o usvajanju Programa mijenjaju se riječi: „U članku 2. stavak 4 Odluke novčani iznos od 100.000,00 KM zamjenjuje se novčanim iznosom 256.000,00 KM.“
– Odluka o raspodjeli sredstava s pozicije „Tekući transferi drugi nivoima vlasti i fondovima – poticaji gospodarstvu“. Odlukom se raspoređuju sredstva za sufinanciranje projekata općina, kako slijedi:
• Općina Busovača za uređenje industrijske zone Mediapan i asfaltiranje pristupnog puta izdvaja se iznos od 50.000,00 KM,
• Općina Kreševo za izgradnju infrastrukture na raskrižju Kireševo-Vranci-Kojsina izdvaja se iznos od 29.000,00 KM,
• Općina Novi Travnik za izgradnju infrastrukture u industrijskoj zoni Neobarje-završni radovi na pločniku na dijelu prometnice S1 izdvaja se iznos od 25.000,00 KM,
• Općina Jajce za izgradnju prometnice u industrijskoj zoni Bage izdvaja se iznos od 70.000,00 KM,
• Općina Gornji Vakuf/ Uskoplje za uređenje prostorija između naselja u Bililo izdvaja se iznos od 25.000,00 KM.
– Odluka o raspodjeli sredstava s pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima za Javno-privatno partnerstvo“, odlukom se raspoređuju sredstva za sufinanciranje projekata općine Kiseljak za izradu pripremnih radova zone za sport i rekreaciju u iznosu od 15.000,00 KM i Kreševo za izradu studije opravdanosti za realizaciju projekta kroz JPP – izgradnja sportsko-rekreativnog centra Lopata izdvaja u iznosu od 10.000,00KM.
– Odluka o raspodjeli sredstava s pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za podršku razvoju poduzetničkih zona“, odlukom se vrši raspodjela za sufinanciranje slijedećih projekata općina: Općina Donji Vakuf za rekonstrukciju dionice prilaznog puta kroz industrijsku zonu Janj izdvaja se iznos od 25.000,00 KM, Općina Travnik za rekonstrukcija lokalne ceste Ciglana – Nević polje III izdvaja se iznos 70.000,00 KM, općina Vitez za izgradnju lokalnih prometnica u poslovnoj zoni PC 96-2 priključna cesta izdvaja se iznos od 61.000,00 KM, općina Kiseljak za asfaltiranje prometnice i izgradnja ulične rasvjete unutar PZ Dugo Polje izdvaja se iznos od 40.000,00 KM, Općina Gornji Vakuf/ Uskoplje za sanaciju i asfaltiranje puta Ilovice – Industrijska zona izdvaja se iznos od 30.000,00 KM i Općina Novi Travnik za razvoj infrastrukture u Industrijsko uslužnoj zoni Neobarje izdvaja se iznos od 30.000,00 KM.

Vlada KSB je, na prijedlog Ministarstva, vodoprivrede i šumarstva, donijela slijedeće odluke:
– Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava „Transfer – poticaj šumama u skladu sa Zakonom o šumama“ utvrđenih Proračunom KSB s kriterijima raspodjele sredstava za 2021. godinu. Proračunom KSB za 2021. godinu, predviđen je transfer „Subvencija javnim poduzećima – poticaj šumarstvu za državne šume“ u iznosu 400.000,00 KM.
– Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Proračuna KSB za poticaje u poljoprivredi (primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji) u 2021. godini. Iz Proračuna KSB za 2021. godinu izdvaja se iznos od 55.650,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Proračuna KSB za poticaje u poljoprivredi u 2021.godini – primarna poljoprivredna proizvodnja. Sredstva iz ove Odluke će biti utrošena za isplatu poljoprivrednim proizvođačima za podršku za uzgoj rasplodnih krmača ili nazimica.
– Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Proračuna KSB za poticaje u poljoprivredi (primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji) u 2021. godini. Iz Proračuna KSB za 2021. godinu izdvaja se iznos od 189.300,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Proračuna KSB za poticaje u poljoprivredi u 2021.godini – primarna poljoprivredna proizvodnja. Sredstva iz ove Odluke će biti utrošena za isplatu poljoprivrednim proizvođačima za stimulaciju farmskog uzgoja krava.
– Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Proračuna KSB s pozicije Transfer za naknadu štete koju počini zakonom zaštićena divljač u skladu sa Zakonom o lovstvu za 2021. godinu. Iz Proračuna KSB za 2021. godinu izdvaja se iznos od 2.592,00,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Proračuna KSB s pozicije “Transfer za naknadu štete koju počini zakonom zaštićena divljač-medvjed u skladu sa Zakonom o lovstvu”. Sredstva iz ove Odluke će biti utrošena za naknadu štete koju počini zakonom zaštićena divljač-medvjed u skladu sa Zakonom o lovstvu.

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada KSB donijela Odluku o davanju suglasnosti za poništenje postupka za izradu fasade na zgradi SŠ „Novi Travnik“, Novi Travnik, procijenjene vrijednosti nabavke bez PDV-a u iznosu od 181.545,00 KM.

Kantonalna uprava za branitelje je predložila, a Vlada KSB donijela slijedeće odluke:
– Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava u iznosu od 20.000,00 KM s pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za manifestacije, obilježavanje značajnih datuma i sportske aktivnosti.“
– Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava u iznosu od 24.9000,00 KM s pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama za uređenje mezarja i groblja.“
– Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava u iznosu od 107.000,00 KM s pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – udruženjima branitelja.“
– Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava u iznosu od 43.300,00 KM s pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama za izgradnju i uređenje spomen obilježja.“

Vlada KSB je na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave dala suglasnost Kantonalnom sudu Novi Travnik za raspisivanje javnog natječaja za prijem jednog državnog službenika na neodređeno vrijeme i to: Šef odsjeka za IKT.

Dana je suglasnost i Ministarstvu unutarnjih poslova za raspisivanje javnog natječaja za prijem zaposlenika za upražnjena radna mjesta: Stručni suradnik za prvostupanjski upravni postupak, 1 izvršitelj u Odsjeku za pravne i upravne poslove, Stručni suradnik za prvostupanjski upravni postupak, 1 izvršitelj u Odsjeku za kadrovske poslove, Referent za održavanje imovine, 1 izvršitelj u Grupi za zajedničke poslove.

Vlada KSB je donijela Odluku o davanju suglasnosti osnovnim školama na području KSB za provođenje postupaka javne nabavke i zaključenja ugovora za prijevoz učenika, a na prijedlog Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i sporta.

Ministarstvo financija je predložilo, a Vlada KSB prihvatila Izvještaj o praćenju provođenja preporuka Odjela za unutarnju reviziju za treći kvartal (drugi dio) 2021. godine. Izvještaj obuhvaća: Reviziju plaća u Ministarstvu pravosuđa i uprave, Reviziju plaća u Ministarstvu financija i Reviziju plaća u Ministarstvu zdravstva i socijalne politike.

Vlada KSB je prihvatila i slijedeće Izvještaje:
– Izvještaj o izdvajanju sredstava iz Tekuće rezerve Proračuna KSB za prva tri kvartala 2021.godine
– Izvještaji o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu studenom 2021.godine
– Izvještaji o realizaciji zaključaka Vlade za prvu sjednicu u mjesecu studenom 2021. godine

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada KSB donijela slijedeće odluke:
– Odluka o raspodjeli dijela sredstava za 2021.godinu – „Tekući transferi pojedincima – za sport“ u ukupnom iznosu od 12.600,00KM. Naznačena sredstva raspodijeliti će se sportskim pojedincima i sportskim stručnim radnicima u skladu s dostavljenim prijedlogom Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta.
– Odluka o raspodjeli dijela sredstava za 2021.godinu – „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ – za sportske klubove i udruge iz oblasti sporta u ukupnom iznosu od 83.800,00KM. Naznačena sredstva raspodijeliti će se u skladu s dostavljenim prijedlogom Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta.
– Odluka o raspodjeli dijela sredstava za 2021.godinu – Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ – sportskim klubovima i udruženjima u ukupnom iznosu od 650.300,00KM. Naznačena sredstva raspodijeliti će se u skladu s dostavljenim prijedlogom Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta, uz izmjenu „ostala udruženja, redni broj 33. – Udruženje za djecu s posebnim potrebama Leptir, Bugojno – 1.500,00KM.“
– Odluka o raspodjeli dijela sredstava za 2021.godinu – „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima“ – za općine i mjesne zajednice u ukupnom iznosu od 24.500,00KM. Naznačena sredstva raspodijeliti će se u skladu s dostavljenim prijedlogom Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta.
– Odluka o raspodjeli dijela sredstava za 2021.godinu – Subvencije javnim poduzećima – ustanovama za kulturu“ koje realiziraju ustanove i poduzeća na području KSB za 2021. godinu u iznosu od 122.000,00KM. Naznačena sredstva raspodijeliti će se u skladu s dostavljenim prijedlogom Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta.
– Odluka o raspodjeli dijela sredstava za 2021. godinu – „Subvencije javnim poduzećima – ustanovama za kulturu“ koje realiziraju ustanove i poduzeća, udruge građana, pojedinci i drugi nivoi vlasti s području KSB za 2021. godinu u iznosu od 136.000,00KM. Naznačena sredstva raspodijelit će se u skladu s dostavljenim prijedlogom Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta.
– Odluka o raspodjeli dijela sredstava za 2021.godinu – „Tekući transferi pojedincima – za kulturu i znanost“ koje realiziraju pojedinci u iznosu od 63.100,00KM. Naznačena sredstva raspodijelit će se u skladu s dostavljenim prijedlogom Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta.
– Odluka o raspodjeli dijela sredstava za 2021. godinu – „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za kulturu“ koje realiziraju neprofitne organizacije u iznosu od 400.500,00 KM. Naznačena sredstva dijeliti će se neprofitnim organizacijama i udruženjima u skladu s dostavljenim prijedlogom Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta, uz slijedeće izmjene:
– redni broj 4. Bugojno – Udruženje građana BUG.BA promoviranje kulture kroz BUG.BA iznos od 2.000,00KM
– redni broj 30. Jajce – Udruženje građana Arheo plus – nedestruktivna arheološka istraživanja na lokalitetu Govno u Divičanima iznos od 3.500,00KM
– redni broj 34. Jajce – Udruženje građana Progres – izrada kataloga nepokretnih kulturno-istorijskih dobara Jajce iznos od 500,00KM
– redni broj 36. Jajce – Udruženje građana Gradski puhački orkestar/Limena glazba Jajce, glazbom protiv COVIDA iznos od 3.500,00KM.
– Odluka o raspodjeli dijela sredstava za 2021. godinu – „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za kulturu“ namijenjenih za realizaciju kulturnih sadržaja i programa u iznosu od 33.000,00 KM. Naznačena sredstva raspodijeliti će se u skladu s dostavljenim prijedlogom Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta.

Vlada KSB je na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike donijela Odluku o davanju suglasnosti za pokretanje javne nabavke – Usluge održavanja laboratorijskog informacijskog sustava LIS u javnim zdravstvenim ustanovama, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 510.000,00 KM.

Donesena je i Odluka Odluke o davanju suglasnosti za pokretanje javne nabavke – Usluge održavanja radiološkog informacijskog sustava RIS i PACS u javnim zdravstvenim ustanovama; procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 309.000,00 KM.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada KSB donijela slijedeće odluke:
– Odluka o raspodjeli i izdvajanju sredstava iz Kapitalnih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima i kapitalnih transfera pojedincima – poticaji povratku prognanika, obnovi i razvitku u ukupnom iznosu od 564.500,00KM.
– Odluka o izmjeni Odluke o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima za raspodjelu sredstava namijenjenih za zaštitu okoliša za 2021. godinu iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša KSB, kojom se mijenja predmetna Odluka tako što se:
• točka 1. Sufinanciranje drugim nivoima vlasti – za projekte utopljavanja stambenih zgrada radi uštede energije, „novčani iznos 50.000,00KM“ se zamjenjuje „novčanim iznosom 23.000,00KM“.
• točka 2. Sufinanciranje drugim nivoima vlasti – za projekte utopljavanja javnih objekata radi uštede energije, „novčani iznos 350.000,00KM“ se zamjenjuje „novčanim iznosom 421.800,00KM“.
• točka 3. Financiranje izgradnje i jačanje infrastrukture (vodovodne i kanalizacijske mreže i sl.) kao poticanje održivom gospodarskom razvoju, a u svrhu zaštite okoliša „novčani iznos 350.000,00KM“ se zamjenjuje „novčanim iznosom 428.693,00KM“.
• točka 4. Sufinanciranje programa u cilju zaštite okoliša, koji rješavaju probleme zagađenja otpadom, te predstavljaju veliki pritisak na okoliš i ugrožavaju živote i zdravlje ljudi, „novčani iznos 200.000,00KM“ se zamjenjuje „novčanim iznosom 82.000,00KM
• točka 5. Provođenje mjera sprječavanja širenje i uništavanje korovske biljne vrste ambrozije, „novčani iznos 10.000,00KM“ se zamjenjuje „novčanim iznosom 2.000,00KM.“
• točka 6. Sredstva za implementaciju Kantonalnog plana zaštite okoliša (KEAP) i Kantonalnog plana upravljanja otpadom (KPUO) za period 2015. godine – 2025. godine, „novčani iznos 50.000,00KM“ se zamjenjuje „novčanim iznosom 17.000,00KM.“
• točka 7. Upravljanje spomenikom prirode „Prokoško jezero“, „novčani iznos 20.000,00KM“ se zamjenjuje „novčanim iznosom 14.000,00KM.
• točka 8. Projekti jačanja javne svijesti o značaju zaštite okoliša, „novčani iznos 10.000,00KM“ se zamjenjuje „novčanim iznosom 8.725,21KM.
• točka 9. Interventna sredstva, „novčani iznos 100.000,00KM“ se zamjenjuje „novčanim iznosom 135.900,00KM.
– Odluka o izdvajanju sredstava namijenjenih za zaštitu okoliša za 2021. godinu iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša KSB u ukupnom iznosu od 1.036.893,00 KM. Naznačena sredstva raspodijelit će se u skladu s dostavljenim prijedlogom Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova, uz brisanje projekta „7. Upravljanje spomenikom prirode „Prokoško jezero“.

Vlada KSB je na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donijela slijedeće odluke:
– Odluku o izdvajanju dijela sredstava sa konačnom rang listom uspješnih projekata iz programa vodnih naknada, nerealizirani projekti koji su planirani po Programu utroška sredstava iz 2021. godine u ukupnom iznosu od 297.000,00 KM. Naznačena sredstva raspodijelit će se sukladno dostavljenom prijedlogu Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
– Odluku o izdvajanju dijela sredstava s konačnom rang listom uspješnih projekata iz programa vodnih naknada, sufinanciranje izgradnje vodnih objekata u ukupnom iznosu od 471.000,00KM. Naznačena sredstva raspodijeliti će se sukladno dostavljenom prijedlogu Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
– Odluku o izdvajanju dijela sredstava s konačnom rang listom uspješnih projekata iz programa vodnih naknada, sufinanciranje održavanja vodnih objekata u ukupnom iznosu od 347.108,04 KM. Naznačena sredstva raspodijeliti će se sukladno dostavljenom prijedlogu Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
– Odluku o izdvajanju dijela sredstava s konačnom rang listom uspješnih projekata iz programa vodnih naknada, sufinanciranje – izgradnje vodnih objekata u ukupnom iznosu od 39.000,00 KM. Naznačena sredstva raspodijeliti će se sukladno dostavljenom prijedlogu Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
– Odluku o izdvajanju dijela sredstava s konačnom rang listom uspješnih projekata iz programa vodnih naknada financiranje/sufinanciranje jačanje pretpostavke za upravljanje javnim vodnim dobrima u ukupnom iznosu od 195.000,00 KM. Naznačena sredstva raspodijeliti će se sukladno dostavljenom prijedlogu Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

n24.ba

PODIJELITE ČLANAK

NAJNOVIJE

spot_img
Pročitajte još
spot_img
spot_img